• 2014
  Australia addeck

 • 2014
  Australia addeck

 • 2014
  Australia addeck

 • 2014
  Australia addeck

 • 2011
  Nanjing

 • 2010
  Crown Plaza

 • 2010
  Municipal building (Kunshan)

 • 2008
  Balcony

 • 2013
  Beijing Jingguang Center